ΙΕΚ Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών

Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών

Σύμφωνα με το Π. Διάταγμα αριθ. 404/11-12-1996 και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν ο απόφοιτος ΙΕΚ της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» έχει τη δυνατότητα, μετά από εξετάσεις που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), να λάβει την άδεια εκπαιδευτή και να ανοίξει σχολή οδηγών.