Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του στην γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Γραμματέας Διεύθυνσης αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Κάνει σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου
  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία
  • Χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης
  • Καθοδηγεί τις δραστηριότητες των άλλων υπαλλήλων
  • Επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης
  • Οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις και συνεντεύξεις των στελεχών
  • Παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις ενός άρτιου και σύγχρονου περιβάλλοντος γραφείου γραμματείας. Διαθέτει εργονομικά γραφεία, τηλέφωνα εσωτερικά και εξωτερικά, intercom, fax, telex, Η/Υ και ότι άλλο απαιτεί ένα σύγχρονο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης σε μία επιχείρηση.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Φορολογική Πρακτική
  • Λογιστική Εταιρειών
  • Φορολ. Λογιστική - Εφαρμογές
  • Μηχανογραφημενη Λογιστική
  • Λογιστική Κόστους
  • Δημόσιες Σχεσεις
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Διεθνείς Εμπορικές Σχεσεις
  • Γραμματεία Διεύθυνσης
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία
  • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης Και Μισθοδοσία (Η/Υ)

 • Α' Εξαμήνου: Γενική λογιστική Ι, Δίκαιο Ι, Οικονομικά μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Δακτυλογραφία Ι, Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων Ι, Αρχές πολιτικής οικονομίας , Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Γενική λογιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Δακτυλογραφία ΙΙ, Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων ΙΙ, Διεθνείς εμπορικές σχέσεις, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων ΙΙΙ, Πρακτική γραμματείας, Επεξεργασία κειμένου Ι, Λογιστικά φύλλα Η/Υ Ι, Βάση δεδομένων (Η/Υ)
 • Δ' Εξαμήνου: Γραμματεία διεύθυνσης, Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, Επεξεργασία κειμένου ΙΙ, Λογιστικά φύλλα ΙΙ, Δημόσιες σχέσεις και marketing, Δεοντολογία επαγγέλματος, Φορολογική νομοθεσία
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη