Στέλεχος Ασφαλείας προσώπων και υποδομών (Security)
Στέλεχος Ασφαλείας προσώπων και υποδομών (Security)

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ειδικευμένος στην παροχη υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στην διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.
Η επαγγελματική κατοχύρωση του επαγγέλματος δίνει την δυνατότητα στον διπλωματούχο να εργαστεί:
• Σε εταιρία Security
• Στην προστασία πολιτικών, και οχι μόνο, προσώπων
• Σε εταιρίες κάθε μορφής σε θέματα ασφαλείας και προστασίας
• Σε χρηματοαποστολές
• Στο Δημόσιο

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις παρακάτω εξειδικευμένες γνώσεις:

  • Στοιχεία δικαίου προστασίας
  • Στοιχεία εργατικού δικαίου
  • Στοιχεία συνταγματικού δικαίου
  • Αρχές αυτοπροστασίας
  • Αρχές αυτοάμυνας
  • Την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών
  • Τις ενέργειες για αντιμετώπιση περιβαλλοντικής κρίσης

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε το σύστημα προσομοίωσης εργασίας. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρίες security δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να γνωρίζει τα μυστικά του επαγγέλματος από επαγγελματίες του χώρου.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Επαγγελματική Δεοντολογία - Εργασιακές Σχεσεις & Προσωπική Ποιότητα
  • Περιβαλλοντική Αγωγή
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Εγκληματολογία
  • Εισαγωγή στο Δίκαιο
  • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
  • Τουρισμός
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Κοινωνική Ψυχολογία
  • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
  • Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
  • Ανακριτική
  • Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία
  • Δημόσιες Σχεσεις
  • Ασφάλεια Προσώπων - Εγκαταστάσεων - Χρηματαποστολών
  • Μορφές Εταιριών
  • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου ΙΙ
  • Σκοποβολή
  • Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών
  • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας

 • Α' Εξαμήνου: Υγιεινή και ασφάλεια εργασιακών χώρων, Επαγγελματική δεοντολογία εργασιακές σχέσεις & προσωπική ποιότητα, Περιβαλλοντική αγωγή, Πρώτες βοήθειες, Εγκληματολογία, Εισαγωγή στα δίκαια, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Κοινωνική & δικαστική ψυχολογία, Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Στοιχεία ποινικού δικαίου Ι, Στοιχεία εργατικού δικαίου, Τουρισμός, Ανακριτική, Αυτοάμυνα/Αυτοπροστασία Ι, Χρήση Η/Υ
 • Γ' Εξαμήνου: Αυτοάμυνα/Αυτοπροστασία ΙΙ, Τεχνική επικοινωνίας επιχειρηματικότητας Ι, Δημόσιες σχέσεις Ι, Ασφάλεια προσώπων ,εγκαταστάσεων ,χρηματαποστολών Ι, Εταιρείες, Στοιχεία ποινικού δικαίου ΙΙ, Σκοποβολή Ι
 • Δ' Εξαμήνου: Αυτοάμυνα /Αυτοπροστασία ΙΙΙ, Τεχνική επικοινωνίας επιχειρηματικότητας ΙΙ, Δημόσιες σχέσεις ΙΙ, Ασφάλεια προσώπων ,εγκαταστάσεων ,χρηματαποστολών ΙΙ, Εξουδετέρωση βομβών & εκρηκτικών μηχανισμών, Στοιχεία ποινική δικονομίας, Σκοποβολή ΙΙ
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Ασφάλεια Υψηλών Προσώπων
  • Συστήματα Ασφαλείας
  • Χρήση Όπλου
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη