Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του σε εξειδικευμένους τομείς των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί με επιτυχία τις παρακάτω ασφαλιστικές εργασίες:

  • Underwriting (εκτίμηση, ανάλυση κινδύνων)
  • Διακανονισμός αποζημιώσεων
  • Εκπαίδευση σε ασφαλιστικούς συμβούλους, ανάλυση ασφαλιστικών προγραμμάτων
  • Μετατροπές, εξαγορές συμβολαίων, επαναφορές ακυρωθέντων συμβολαίων
  • Αντασφαλιστικές εργασίες
  • Εργασίες σε τμήμα Marketing
  • Ειδικές εργασίες ομαδικών ασφαλίσεων

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής σε συνδυασμό με εργαστήριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου γραφείου στελέχους ασφαλιστικών εργασιών. Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”.
  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, internet.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Λογιστική Εταιρειών
  • Εισαγωγή στην Ασφάλιση
  • Ασφάλιση κατά Ζημιών Ι, ΙΙ
  • Φορολογική Πρακτική
  • Επεξεργασία Κειμένου (H/Υ)
  • Τραπεζική Πρακτική
  • Χρηματιστηριακή Λειτουργία Ι, ΙΙ
  • Ασφαλιστική Νομοθεσία Και Δίκαιο
  • Προσωπικές Ασφαλίσεις
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)
  • Ανάλυση Ισολογισμού

 • Α' Εξαμήνου: Γενική λογιστική , Εισαγωγή στην ασφάλιση, Μαθηματικά, Οικονομικά μαθηματικά, Δίκαιο , Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Ασφαλίσεις κατά ζημιών Ι, Ασφαλιστική νομοθεσία και δίκαιο, Αρχές οικονομικής , Θεωρία πιθανοτήτων, Δίκαιο των εταιρειών, Marketing I, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Ασφαλίσεις κατά ζημιών ΙΙ, Ασφαλιστικά μαθηματικά, Στατιστική, Ανάλυση ισολογισμού- προσωπικές ασφαλίσεις, Marketing II, Χρήση Η/Υ ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Ασφαλίσεις κατά ζημιών ΙΙΙ, Underwriting, Αντασφάλιση, Ανάλυση ισολογισμού- προσωπικές ασφαλίσεις, Οργάνωση και διοίκηση ασφαλιστικών εταιρειών, Πωλήσεις ασφαλειών
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Η Λειτουργία του Χρηματιστηρίου
  • Η Λειτουργία Ασφαλιστικής Εταιρείας
  • Η Ψυχολογία του Πελάτη
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη