Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real estate)
Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real estate)

Προφίλ ειδικότητας

Ο Κτηματομεσίτης είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία και αυτό γιατί το περιβάλλον απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισης της είναι πλέον περίπλοκο. Πρόκειται για μία συνύφανση κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, χρηματοδοτικών, φορολογικών, πολεοδομικών, κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων που η γνώση και ο συντονισμός τους έχει ξεφύγει από τα χέρια των καταναλωτών.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:

• Αυτοαπασχολούμενος κτηματομεσίτης
• Στέλεχος οργανισμών και επιχειρήσεων με αντικείμενο στην ακίνητη περιουσία (εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων γης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, κτηματική εταιρεία του δημοσίου, τουριστικά ακίνητα Α.Ε. κτλ)

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Κτηματομεσίτης αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις να:

  • Αναλύει τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις συνδυασμού δύο ή περισσότερων προσδοκιών (αγοραστής-στές, πωλητής-τες)
  • Διαφημίζει και προωθεί ακίνητα με σύγχρονες μεθόδους και δεν αποκρύπτει ούτε διογκώνει στοιχεία τους
  • Απαλλάσσει από ταλαιπωρία και προφυλάσσει από κινδύνους τους πελάτες πωλητές του
  • Αμβλύνει τις φαινομενικές συναισθηματικές συγκρούσεις και βοηθάει στις διαπραγματεύσεις με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο
  • Διευκολύνει, ολοκληρώνει και διασφαλίζει τις επιλογές-δεσμεύσεις και τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσομένων

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής που διαθέτει ανάλογο λογισμικό της ειδικότητας. Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, INTERNET.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος εταιρειών του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Δημόσιες Σχεσεις
  • Διαφήμιση - Διαφημιστικά Μέσα
  • Διοίκηση Σχεδιασμός Πωλήσεων
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Συμπεριφορά Καταναλωτή
  • Εισαγωγή στη Μεσιτεία
  • Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
  • Οικοδομική
  • Επεξεργασία Κειμένου (H/Υ)
  • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
  • Marketing Υπηρεσιών
  • Πολεοδομία
  • Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας
  • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)
  • Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

 • Α' Εξαμήνου: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης Ι, Γενική λογιστική - φόροι Ι, Δίκαιο Ι , Οικονομικά μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στη μεσιτεία, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Τεχνική των συναλλαγών, Γενικός οικοδομικός κανονισμός Ι, Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης ΙΙ, Γενική λογιστική-φόροι ΙΙ, Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ, Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων, Γενικός οικοδομικός κανονισμός ΙΙ, Οικοδομική Ι, Διοίκηση - σχεδιασμός πωλήσεων, Διαφήμιση και διαφημιστικά μέσα, Διαδίκτυο
 • Γ' Εξαμήνου: Οικοδομική ΙΙ, Γεωμετρία- γραμμικό σχέδιο, Δημόσιες σχέσεις, Στοιχεία πολεοδομίας, Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας , Η συμπεριφορά του καταναλωτή, Τεχνικές διαπραγματεύσεων Ι, Τεχνική επικοινωνίας,επιχειρηματικότητα, Case studies I
 • Δ' Εξαμήνου: Οικοδομική ΙΙΙ, Case studies II, Τεχνικές διαπραγματεύσεων ΙΙ, Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, Επιχειρησιακή επικοινωνία, Στατιστική , Marketing μεσιτικών υπηρεσιών , Επιθεώρηση ακινήτων
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Management Reporting
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη