Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχείρησης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, βιομηχανίες, τράπεζες, οργανισμούς κ.τ.λ.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων
  • Συγκεντρώνει οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και να τα αναλύει
  • Συμμετέχει στην οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης, να συντάσσει και να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της επιχείρησης
  • Συγκεντρώνει και αναλύει στατιστικά στοιχεία
  • Διεκπεραιώνει εργασίες τραπεζικής μορφής
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού της επιχείρησης
  • Εκδίδει μέσω Η/Υ στοιχεία όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, φορτωτικά έγγραφα, πιστωτικά κτλ
  • Διενεργεί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων
  • Συνεργάζεται με το τμήμα Marketing της επιχείρησης
  • Υποδέχεται πελάτες για λογαριασμό της επιχείρησης

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια πληροφορικής και Marketing με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν: σύγχρονη βιβλιοθήκη, video projector, μηχανήματα προβολής διαφανειών, internet κτλ.
  Η συνεργασία των Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Φορολογική Πρακτική
  • Λογιστική Εταιριών
  • Φορολ. Λογιστική - Εφαρμογές
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Λογιστική Κόστους
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Επεξεργασία Κειμένου (H/Υ)
  • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
  • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)
  • Marketing Υπηρεσιών
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Διοίκηση Προσωπικού
  • Διοίκηση Marketing
  • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)

 • Α' Εξαμήνου: Διοίκηση επιχειρήσεων Ι, Τεχνική συναλλαγών, Γενική λογιστική Ι, Δίκαιο Ι, Οικονομικά μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Πρακτική γραμματείας Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Διοίκηση επιχειρήσεων ΙΙ, Φορολογική πρακτική, Γενική λογιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Πρακτική γραμματείας ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Διοίκηση προσωπικού , Δημόσιες σχέσεις, Λογιστική εταιρειών , Εφαρμογές γενικής λογιστικής (έσοδα-έξοδα), Στοιχεία κοστολόγησης, Επεξεργασία κειμένου Ι, Πρακτική γραμματείας ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Φορολογική λογιστική εφαρμογών, Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας, Χρήμα, τράπεζες, στοιχεία τραπεζικής τεχνικής , Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επεξεργασία κειμένου ΙΙ, Λογιστικά φύλλα (spread sheets), Αρχές marketing
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Management Reporting
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη