Στέλεχος Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
Στέλεχος Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως υπεύθυνος των τμημάτων εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων των επιχειρήσεων.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Ειδικός Marketing αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Πραγματοποιεί έρευνες Marketing (συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, τους μεσολαβητές, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους).
  • Αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τον όγκο των πωλήσεων
  • Πραγματοποιεί ελέγχους σχετικούς με τις πωλήσεις, τους πωλητές και τις μεθόδους πωλήσεων
  • Συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά
  • Συγκεντρώνει στοιχεία για τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις
  • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης του προϊόντος
  • Συνεργάζεται με τους ειδικούς για τη διαφήμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων
  • Εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων και πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους του οργανισμού
  • Πραγματοποιεί πωλήσεις τελικού προϊόντος

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια πληροφορικής και Marketing με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν: σύγχρονη βιβλιοθήκη, video projector, μηχανήματα προβολής διαφανειών, INTERNET κτλ.

  Η συνεργασία των Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Επεξεργασία Κειμένου (H/Υ)
  • Έρευνα Marketing
  • Διαφήμιση - Διαφημιστικά Μέσα
  • Marketing Λιανικού Εμπορίου- Χονδρεμπορίου και Φυσικής Διανομής
  • Διοίκηση - Σχεδιασμός Πωλήσεων
  • Συμπεριφορά Καταναλωτή
  • Στρατηγική & Σχεδιασμός Marketing (Marketing Plan)
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing
  • Προγραμματισμός Άμεσου Marketing- Προωθήσεων- Δημοσίων Σχέσεων
  • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
  • Διεθνές Marketing
  • Marketing Υπηρεσιών
  • Διοίκηση Marketing
  • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Α' Εξαμήνου: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Ι, Οικονομική των επιχειρήσεων , Δίκαιο Ι, Γενική λογιστική Ι, Οικονομικά μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Διεθνές εμπόριο, Marketing I, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΙΙ, Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Δίκαιο ΙΙ, Γενική λογιστική ΙΙ, Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Δημόσιες σχέσεις, Marketing II, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Έρευνα marketing, Διαφήμιση, διαφημιστικά μέσα, Marketing λιανικού εμπορίου, χονδρεμπορίου και φυσικής διανομής, Διοίκηση, σχεδιασμός πωλήσεων, Συμπεριφορά καταναλωτή, Case studies I, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Διάρθρωση και προβλήματα ελληνικής οικονομίας
 • Δ' Εξαμήνου: Διοίκηση marketing, Στρατηγική και σχεδιασμός marketing, Μέθοδοι και τεχνικές προβλέψεων στο marketing, Προγραμματισμός αμέσου marketing προωθήσεων δημοσίων σχέσεων, Βιομηχανικό marketing, Case studies II, Διεθνές marketing, Marketing υπηρεσιών
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων
  • Ψυχολογία Πελάτη
  • Η Γλώσσα του Σώματος
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη