Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως υπεύθυνο στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου οικονομικών μονάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Εφαρμόζει το ελληνικό λογιστικό σχέδιο
  • Συμμετέχει στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης
  • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
  • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.
  • Συμμετέχει στην διενέργεια απογραφής τέλους χρήσεως
  • Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδος και τα καταχωρεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Ελέγχει τα βιβλία (ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια) και κάθε οικονομική κατάσταση που προορίζεται να πληροφορεί τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας
  • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης μέσω ειδικών προγραμμάτων Η/Υ
  • Συνεργάζεται με τη διοίκηση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού της επιχείρησης

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Τα εργαστήρια διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό με σύγχρονα προγράμματα λογισμικού. Τα εργαστήρια Η/Υ είναι τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα σύνδεσης στο INTERNET.

  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, έντυπα λογιστικών εφαρμογών, βιβλιογραφία οικονομικού περιεχομένου.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου καθώς και με λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία δίνουν την ευκαιρία στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Φορολογική Πρακτική
  • Λογιστική Εταιριών
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
  • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι, ΙΙ
  • Επεξεργασία Κειμένου (H/Y)
  • Λογιστικές Εφαρμογές Ι, ΙΙ
  • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)
  • Φορολογία Κεφαλαίου - Κίνητρα Επενδύσεων
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)

 • Α' Εξαμήνου: Γενική λογιστική Ι, Τεχνική συναλλαγών, Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων Ι, Οικονομικά μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Δίκαιο Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Γενική λογιστική ΙΙ, Φορολογική πρακτική, Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων ΙΙ, Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Λογιστική εταιρειών, Λογιστική κόστους Ι, Φορολογική λογιστική και εφαρμογές Ι, Λογιστικές εφαρμογές Ι, Μηχανογραφημένη λογιστική Ι, Επεξεργασία κειμένου μέσω Η/Υ Ι, Στοιχεία φορολογικού δικαίου, φορολογικής δικονομίας
 • Δ' Εξαμήνου: Λογιστικά φύλλα (spread sheets H / Y), Λογιστική κόστους ΙΙ, Φορολογική λογιστική και εφαρμογές ΙΙ, Λογιστικές εφαρμογές ΙΙ, Μηχανογραφημένη λογιστική ΙΙ, Φορολογία κεφαλαίου, κίνητρα επενδύσεων
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη