Στέλεχος Στατιστικών Έρευνών και Δημοσκοπήσεων
Στέλεχος Στατιστικών Έρευνών και Δημοσκοπήσεων

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με υπεύθυνα και αποτελεσματικά στον τομέα της έρευνας και δημοσκόπισης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου οι επιχειρήσεις - οργανισμοί να λάβουν αποφάσεις για τον μελλοντικό επαγγελματικό προγραμματισμό τους.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών του θα του δώσουν την ευκαιρία να σταδιοδρομίσει εργαζόμενος σε:
• Διαφημιστικές Εταιρείες
• Εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
• Πολυεθνικές Εταιρείες
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης
• Εταιρείες Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Διπλωματούχος της ειδικότητας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Προτείνει και να εφαρμόσει μεθόδους έρευνας και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών.
  • Διαμορφώσει ερωτηματολόγια έρευνας ανάλογα με το αντικείμενο που μελετά
  • Αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας
  • Συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος
  • Καταρτίζει οικονομικό προϋπολογισμό προγραμματισμένων αγορών για ορισμένο χρονικό διάστημα
  • Διεξάγει τις ανάγκαίες διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις ενός άρτιου και σύγχρονου περιβάλλοντος γραφείου γραμματείας. Διαθέτει εργονομικά γραφεία, τηλέφωνα εσωτερικά και εξωτερικά, intercom, fax, telex, Η/Υ και ότι άλλο απαιτεί ένα σύγχρονο γραφείο γραμματειακής υποστήριξης σε μία επιχείρηση.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Συμπεριφορά Καταναλωτή
  • Έρευνα Marketing
  • Γενική Ψυχολογία
  • Ερευνητική Δημοσιογραφία
  • Δημιουργία & Αξιολόγηση Δεδομένων Ερωτηματολογίου
  • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ
  • Κοινωνική Ψυχολογία
  • Τεχνικη της Συνέντευξης
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing

 • Α' Εξαμήνου: Στατιστική Ι, Βασικές αρχές management I, Γενική ψυχολογία Ι, Marketing I, Βασικές αρχές επικοινωνίας, Συμπεριφορά καταναλωτή Ι, Μέθοδοι έρευνας αγοράς I, Δημιουργία & αξιολόγηση δεδομένων ερωτηματολογίου I, Στατιστική ανάλυση δεδομένων με Η/Υ , Αγγλικά , Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Στατιστική ΙΙ, Βασικές αρχές management II, Γενική ψυχολογία ΙΙ, Marketing II, Συμπεριφορά καταναλωτή ΙΙ, Μέθοδοι έρευνας αγοράς IΙ, Ερευνητική δημοσιογραφία (Reporting) I, Δημιουργία & αξιολόγηση δεδομένων ερωτηματολογίου IΙ, Στατιστική ανάλυση δεδομένων με Η/Υ Ι, Αγγλικά , Χρήση Η/Υ
 • Γ' Εξαμήνου: Στατιστική ΙΙΙ, Κοινωνική ψυχολογία Ι, Marketing III, Συμπεριφορά καταναλωτή ΙΙΙ, Μέθοδοι έρευνας αγοράς IΙΙ, Ερευνητική δημοσιογραφία (Reporting) II, Δημιουργία & αξιολόγηση δεδομένων ερωτηματολογίου IΙΙ, Τεχνική συνέντευξης Ι, Στατιστική ανάλυση δεδομένων με Η/Υ ΙΙ, Αγγλικά , Χρήση Η/Υ
 • Δ' Εξαμήνου: Στατιστική IV, Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ, Marketing IV, Μέθοδοι έρευνας αγοράς IV, Ερευνητική δημοσιογραφία (Reporting) III, Τεχνική συνέντευξης ΙΙ, Δημιουργία & αξιολόγηση δεδομένων ερωτηματολογίου IV, Στατιστική ανάλυση δεδομένων με Η/Υ ΙΙΙ, Αγγλικά , Χρήση Η/Υ
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Πολιτική Δημοσκόπηση
  • Η Ψυχολογία του Καταναλωτή στην Έρευνα
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη
  • Η Γλώσσα του Σώματος
  • Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Τεχνικές Πωλήσεων
  • Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις με Χρήση Power Point