Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος του IIEK ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα, τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Μπορεί να εργασθεί σε κάθε μορφή επιχείρησης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποφοιτώντας από το IIEK ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις για:

  • Την οικονομία προϊόντων και πόρων
  • Την αποτελεσματικότητα
  • Την ασφάλεια
  • Την διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων ή υπηρεσιών
  • Την προστασία περιβάλλοντος

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το IIEK ΠΑΣΤΕΡ έχει στην διάθεση της εκπαίδευσης οργανωμένα εργαστήρια Η/Υ. Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Η συνεργασία του IIEK ΠΑΣΤΕΡ με επαγγελματίες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Εισαγωγή στην Έννοια «Logistics» Επιχειρήσεων
  • Διαχείριση Αποθεμάτων
  • Οργάνωση Και Διοίκηση Μεταφορών
  • Οργάνωση Και Διοίκηση Αποθηκών
  • Διοίκηση Προμηθειών
  • Διοίκηση Συμβάσεων - Συμβάσεις Υπηρεσιών Logistics
  • Φυσική Διανομή Προϊόντων
  • Διοίκηση Προσωπικού
  • Οργάνωση και Διοίκηση 3PL - 4PL
  • Πληροφοριακά Συστήματα Logistics
  • Ειδικά Θέματα Logistics
  • Εφαρμ Εμπορικής Διαχείρισης kαι Μισθοδοσία
  • Logistics Integration Supply Chain Management

 • Α' Εξαμήνου: Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στην έννοια "Logistics" επιχείρησης, Αστικό δίκαιο , Διαχείριση αποθεμάτων , Εφαρμοσμένα ανώτερα μαθήματα, Στατιστική Ι, Χρήση Η/Υ Ι, Αγγλικά Ι
 • Β' Εξαμήνου: Οργάνωση & διοίκηση μεταφορών, Marketing & πωλήσεις υπηρεσιών logistics, Εμπορικό δίκαιο , Οργάνωση & διοίκηση αποθηκών , Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Στατιστική ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ, Αγγλικά ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Διοίκηση προμηθειών , Φυσική διανομή προϊόντων, Διοίκηση συμβάσεων-Συμβάσεις υπηρεσιών logistics, Οργάνωση & διοίκηση 3PL-4PL, Πληροφοριακά συστήματα logistics, Ειδικά θέματα logistics, Τεχνική επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα, Αγγλικά ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Εργατικό δίκαιο, Εμπορολογιστικές εφαρμογές, Logistics Integration supply chain management, Αγγλικά IV, Πρακτική άσκηση
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη