Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του Επαγγέλματος όπως:
• Στον αγροτουρισμό και την ανάπτυξη αυτού
• Στις γεωργικές εγκαταστάσεις
• Στην εμπορία προϊόντων αγροτουρισμού
• Στην δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων
• Στην τουριστική βιομηχανία της υπαίθρου

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να εργασθεί:
• Σε γεωργικές εγκαταστάσεις
• Σε επιχειρήσεις Βιολογικής Γεωργίας
• Σε εταιρείες προώθησης αγροτικών προϊόντων
• Σε εταιρείες που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό
• Σε εταιρείες οργάνωσης αγροτουριστικών προϊόντων
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος έχει αποκτήσει γνώσεις για να ανταποκρίνεται:

  • Στη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό
  • Στην παροχή οδηγιών για βιολογική γεωργία
  • Στην μελέτη γεωργικών εγκαταστάσεων
  • Στο τρόπο προώθησης προϊόντων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια με το σύστημα «προσομοίωση εργασίας». Τα εργαστήρια διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό με σύγχρονα προγράμματα λογισμικού. Τα εργαστήρια Η/Υ είναι τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα σύνδεσης στο INTERNET.
  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, έντυπα λογιστικών εφαρμογών, βιβλιογραφία οικονομικού περιεχομένου.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου καθώς και με λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία, εταιρίες προώθησης αγροτικών προϊώντων, εταιρίες οργάνωσης αγροτουριστικών προϊόντων, δίνουν την ευκαιρία στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασία.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Μικροοικονομική
  • Γενική Και Ειδική Ζωοτεχνία
  • Φυτική Παραγωγή Ι
  • Εδαφολογία - Λιπασματολογία
  • Οικονομικά Μαθηματικά
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Φυτική Παραγωγή ΙΙ
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Γεωργική Οικονομική Στατιστική
  • Αγροτική Κοινωνιολογία
  • Εντομολογία
  • Φυτοπαθολογία
  • Γεωργική Πολιτική
  • Γεωργική Λογιστική
  • Γεωργική Οικονομική
  • Αεοφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Δυνατότητες και Μορφές Αγροτουρισμού στην Ελλάδα
  • Το Νομικό Καθεστώς Στον Αγροτουρισμό
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος