Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος σε κάθε μορφής επιχείρηση στον τομέα της υγείας.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος δύναται να συμμετέχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων
  • Συγκεντρώνει οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και να τα αναλύει
  • Συμμετέχει στην οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης, να συντάσσει και να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της επιχείρησης
  • Συγκεντρώνει και αναλύει στατιστικά στοιχεία
  • Διεκπεραιώνει εργασίες τραπεζικής μορφής
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού της επιχείρησης
  • Εκδίδει μέσω Η/Υ στοιχεία όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, φορτωτικά έγγραφα, πιστωτικά κτλ
  • Διενεργεί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων
  • Συνεργάζεται με το τμήμα Marketing της επιχείρησης
  • Υποδέχεται πελάτες για λογαριασμό της επιχείρησης

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευσης των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια πληροφορικής και Marketing με το σύστημα «προσομοίωση εργασία». Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν: σύγχρονη βιβλιοθήκη, video projector, μηχανήματα προβολής διαφανειών, internet κτλ.

  Η συνεργασία των Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με πλήθος επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Συστήματα Υγείας
  • Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπιση τους
  • Δημοσιά Υγιεινή - Επιδημιολογία
  • Κοινωνική Πολίτικη και Κράτος Πρόνοιας
  • Οικονομικά της Υγείας
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας
  • Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ελλάδα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
  • Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ
  • Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Διοίκηση Προσωπικού
  • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Διαχείριση Αποθεμάτων - Προμηθειών στις Υπηρεσίες Υγείας
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη