ΙΕΚ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών” με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο επάγγελμα του τεχνικού δικτύων υπολογιστών. 

Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο αντικείμενο της εργασίας του που αφορά την εγκατάσταση συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των περιφερειακών τους. Επίσης έχει την ικανότητα να εγκαθιστά και να συντηρεί δίκτυα Η/Υ και τα προγράμματά τους (HARWARE & SOFTWARE) καθώς και σύγχρονες εφαρμογές μέσω ISDN & INTERNET.

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς σε τομείς όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (Application Software) τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web Designer - Developer / Video Games)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web Designer - Developer / Video Games)

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (Application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.