ΙΕΚ Υγείας

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

Το επάγγελμα του βοηθού φαρμακείου είναι εξειδικευμένο και κατοχυρωμένο επαγγελματικά και έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη του φαρμακείου ανεξαρτήτου μεγέθους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Το επάγγελμα είναι παραϊατρικό και έχει σχέση με την αποκατάσταση παθήσεων.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να εργασθεί ως παραγωγικό στέλεχος

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Ο κάτοχος του διπλώματος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί στα ακτινοδιαγνωστικά τμήματα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Το επάγγελμα είναι παραϊατρικό και έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τις εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων σε μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:

- Νοσοκομεία
- Θεραπευτήρια
- Μικροβιολογικά εργαστήρια

Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:
• Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
• Ασφαλιστικά ιδρύματα που παρέχουν οδοντιατρική περίθαλψη.
• Σε καταστήματα εμπορίας ειδών οδοντικής τεχνολογίας

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Ο κάτοχος του διπλώματος “Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου” έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργαστεί με το υπεύθυνο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του χειρουργείου αποσκοπώντας:
α) Στην ορθή προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς.
β) Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας του ασθενούς εφαρμόζοντας θεραπευτικούς χειρισμούς σε όλες τις φάσεις της πορείας της υγείας του.

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργασθεί με το υπεύθυνο ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη και υπηρεσίες στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλεία του.

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Ο κάτοχος διπλώματος “Νοσηλευτικής Τραυματολογίας” έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργαστεί με το υπεύθυνο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, όπως και τις ομάδες διάσωσης

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργασθεί με το υπεύθυνο ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη και υπηρεσίες στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλεία του.

Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργαστεί με το υπεύθυνο ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό αποσκοπώντας στην σωστή θεραπευτική αγωγή του ασθενούς καθ’ όλη την διάρκεια της φάσης πορείας της πάθησής του.

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργασθεί με το υπεύθυνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης – γέννας και νοσηλείας μητέρας και τέκνου.

Βοηθός Εργοθεραπείας

Βοηθός Εργοθεραπείας

Ο κάτοχος διπλώματος «Βοηθός Εργοθεραπείας» έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργασθεί με το υπεύθυνο ιατρικό προσωπικό αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των κινητικών, νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου.

Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας

Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας

Ο κάτοχος του διπλώματος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας διαθέτει σύγχρονες ιδέες και όλες τις γνώσεις μεθόδων και τεχνικών που απαιτούνται, ώστε να χειρίζεται με υπευθυνότητα τα ανακύπτοντα τεχνικά ή διοικητικά προβλήματα.

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Το επάγγελμα του Τεχνικού Φαρμάκων Καλλυντικών είναι εξειδικευμένο και έχει ως αντικείμενο την εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. Ο διπλωματούχος θα πρέπει να έχει γνώσεις για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών, ώστε το αποτέλεσμα της δουλειάς του να είναι άριστο.

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ως πλήρωμα σε ασθενοφόρο και όχι μόνο.

[12  >>