Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας - ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

Untitled 3Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει ξεχωριστές κλίσεις και χαρίσματα.

Στο Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σου δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψεις τα ταλέντα σου και να τα αξιοποιήσεις με άμεσες και κατάλληλες αποφάσεις για τις σπουδές και το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Η επαγγελματική σου σταδιοδρομία χτίζεται από τη στιγμή της εγγραφής σου στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ με την καθοδήγηση ειδικών συμβούλων που γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δικές σου δεξιότητες μπορούν να καρποφορήσουν στην αγορά εργασίας.
Τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου όσο και μετά την αποφοίτησή σου το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε στηρίζει με ουσιαστικές προτάσεις στο χώρο της εργασίας για την άμεση επαγγελματική σου αποκατάσταση.