Ειδικότητες

ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γίνε σπουδαστής
στο Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ

και διεκδίκησε το μέλλον σου, με την καλύτερη κατάρτιση
στο καλύτερο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. στην Θεσσαλονίκη!