ΙΕΚ Οικονομίας και Διοίκησης

Τεχνικός Αγροτουρισμού

Τεχνικός Αγροτουρισμού

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του Επαγγέλματος όπως: Στον αγροτουρισμό και την ανάπτυξη αυτού, στις γεωργικές εγκαταστάσεις κ.α.

<<  1 [2