Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ - Ιστορία

Από το 1967 οι Σχολές ΠΑΣΤΕΡ λειτουργούν για να εκπαιδεύσουν στελέχη στο χώρο της δημόσιας υγείας και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των παραϊατρικών επαγγελμάτων μικροβιολογίας, νοσηλευτικής, κλπ….

Aπό το 1993 το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ εκπαιδεύει επαγγελματίες που έχουν απορροφηθεί από την αγορά εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποδεικνύει σταθερά πως οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ ερχόμαστε πρώτοι στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσίου.