Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Φαρμακείου

Προφίλ ειδικότητας

Το επάγγελμα του βοηθού φαρμακείου είναι εξειδικευμένο και κατοχυρωμένο επαγγελματικά και έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη του φαρμακείου ανεξαρτήτου μεγέθους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί:
• Σε φαρμακεία νοσοκομείων
• Σε κέντρα υγείας
• Σε ιδιωτικές κλινικές
• Σε φαρμακευτικές εταιρείες (παραγωγής φαρμάκων)
• Σε εταιρείες εμπορίας φαρμάκων
• Σε ιδιωτικά φαρμακεία
• Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Ε.Ο.Φ. (κέντρο ερευνών)

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας (βοηθός φαρμακείου ιεκ) είναι να:

  • Φροντίσει για την τήρηση ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας του
  • Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο
  • Εκτελεί πιστά τις οδηγίες – συνταγολόγια για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
  • Αποθηκεύει τα προϊόντα σε κατάλληλους χώρους
  • Αξιολογεί προσφορές προμήθειας υλικών του φαρμακείου
  • Διεκπεραιώνει συνταγολόγια γιατρών

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει και εξοπλίσει υπερσύγχρονα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών της ειδικότητας βοηθός φαρμακείου όπως:

  • Εργαστήριο παρασκευασμάτων φαρμακευτικής
  • Εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα προσομοίωσης εργασίας. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επιχειρήσεις και αξιόλογους επαγγελματίες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας και τα μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Χημεία
  • Αναλυτική Χημεία Ι
  • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
  • Στατιστική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Φαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ
  • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
  • Χημική Τεχνολογία
  • Μικροβιολογία
  • Οργανική Χημεία
  • Βιοχημεία
  • Φαρμακευτική Φυσική
  • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
  • Κοσμετολογία Ι
  • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Φαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ
  • Κοσμετολογία ΙΙ
  • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
  • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
  • Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών
  • Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο

 • Α' Εξαμήνου: Γενική Χημεία, Αναλυτική Χημεία Ι, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες, Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία, Στατιστική, Πρακτική Εφαρμογή στην ΕιδικότηταΦαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ
 • Β' Εξαμήνου: Αναλυτική Χημεία ΙΙ, Χημική Τεχνολογία , Μικροβιολογία, Οργανική Χημεία, Βιοχημεία
 • Γ' Εξαμήνου: Φαρμακευτική Φυσική, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι, Κοσμετολογία Ι, Φαρμακολογία-Τοξικολογία, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δ' Εξαμήνου: Φαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ, Κοσμετολογία ΙΙ, Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών, Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών, Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Παρασκευές Καλλυντικών Σκευασμάτων
  • Το Φαρμακείο της Φύσης
  • Ταξινόμευση Φαρμακευτικών Προϊώντων στο Φαρμακείο
  • Η Φαρμακευτική Αγωγή
  • Διοίκηση Φαρμακείου
  • Marketing & Διαχείριση Φαρμακείου
  • Σύγχρονος Εξοπλισμός Φαρμακείου
  • Ομοιοπαθητικά Φάρμακα