Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ο Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του πληροφορικού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.

Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι
• Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Λειτουργικά Συστήματα
• Επικοινωνίες Δεδομένων
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
• Βάσεις Δεδομένων Ι
• Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
• Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
• Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
• Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Visual Basic)
• Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
• Ασφάλεια Συστημάτων
• Βάσεις Δεδομένων III
• Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client Server με Εργαλεία Ide στη Διαχείριση Rdbms)
• Γλώσσα Προγραμματισμού VI (C#)

Ξεκίνα τώρα
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, επέλεξε τον Τομέα και την
Ειδικότητα που σε ενδιαφέρει!
Τομέας(*)
Παρακαλώ επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τομείς

Ειδικότητα(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες.

* Όνομα(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας.

* Τηλέφωνο(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνο σας.

Μήνυμα

Παρακαλώ επιλέξτε το παραπάνω πλαίσιο ελέγχου

(*)
Παρακαλώ επιλέξτε το παραπάνω πλαίσιο ελέγχου