Σπουδές σε Παραϊατρικά Επαγγέλματα στη Θεσσαλονίκη | ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ
ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Υγείας

Ο τομέας Υγείας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΠΑΣΤΕΡ με 50 χρόνια παράδοση, προσφέρει ένα άρτια σχεδιασμένο ακαδημαϊκό & επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται σε εργαστήρια με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό εντός της σχολής, αλλά και σε συνεργαζόμενες κλινικές, νοσοκομεία και επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στο χώρο της Υγείας.

Υγείας
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ